Novinky

03.02.2011 11:43

Recenze knihy v týdeníku Raport

Přinášíme recenzi knihy od Václava Kočky  - Dějiny Rakovnicka, která vyšla v týdeníku pro Rakovnicko a Novostrašecko RAPORT.    

—————

25.11.2009 10:31

Chystáme do budoucnosti

Plánujeme vydat do doby 1 roku další části díla Václava Kočky a to zejména ty, které navazují na Dějiny Rakovnicka (měli tvořit dle  kusých zpráv autora ucelenou edici). Jedná se zejména o Dějiny politického okresu kralovického, Díl 1. Soudní okres kralovický ( původní vydání1930), Dějiny...

—————

15.11.2009 10:30

Kniha Dějiny Rakovnicka vytištěna do Vánoc 2009!

Kniha Dějiny Rakovnicka bude dostupná již od 16.12.2009. Tisk zabezpečuje SEVEROGRAFIA a.s., počet výtisků 1000 ks. Dnešního dne byla spuštěna i tato webová prezentace.    

—————