Život a díla Václava Kočky

Václav Kočka

- narozen 6. srpna 1875 v obci Čistá

- český poštovní úředník a amatérský regionální historik

 

V rodné Čisté vychodil obecnou školu, následně studoval na vyšší reálné škole v Rakovníku. Roku 1895 nastoupil na místo poštovního úředníka, ve kterém setrval až do odchodu do výslužby roku 1936.

Od studií v Rakovníce se věnoval historii, ponejprve svého rodného městečka. Po přestěhování do Prahy v roce 1914, kde trvale pracoval na poště pozdějšího Masarykova nádraží, měl snazší přístup k pramenům ve zdejších archivech. Spolupracoval na soupisu místních jmen pořizovaném československým ministerstvem pošt. Později byl jmenován členem místopisné komise ČAVU, na jejíž práci se podílel až do roku 1947.

 

V těžišti jeho historického zájmu leželo Kralovicko a Rakovnicko, jejichž historii zpracoval ve svých dvou hlavních dílech, lokalitám mimo tuto oblast se věnoval výjimečně. Silnou stránkou Kočkova díla byl značný rozsah prostudovaných pramenů a dodnes je nejvýznamnějším amatérským historikem Rakovnicka.

 

Zemřel 23. dubna 1951 v Praze

  


 

Díla

 

    * Dějiny hradu Krakovce (1912)

    * Dějiny politického okresu kralovického, Díl 1. Soudní okres kralovický (1930)

    * Dějiny politického okresu kralovického, Díl 2. Soudní okres manětínský (1932)

    * Dějiny Rakovnicka (1936–39)

    * Lidice – dějiny a poslední dnové vsi (1946)

    * Unhoštské rody erbovní (1948)

    * Poloha a dějiny zaniklé vsi Necek

    * Rokytno a Rakovník do roku 1252

    * Zbečno

    * Po stopách Hedečanů

    * Listář k dějinám hornictví na Rakovnicku

    * Hrady Džbán a Držmberk

    * Chlum, Všetaty, Loučko a Protivná

    * Drasovice

    * Rozdraží, Dub a Slavošov

    * Po stopách Čechů na Chebsku (1920)

    * Místopis republiky čsl. (1922)

    * Kralovicko za války třicetileté (Šrekr, Kralovice). Libyně Vysoká

 

Zdroj informací: Wikipedie