Informace o tom, proč to všechno vzniklo

Politické režimy se měnily a současně s tím v knihovnách docházelo k střídání stráží ( Lenin za Masaryka, Havel za Gottwalda), některé knihy jsou však nadčasové. K těmto patří bezesporu knihy Václava Kočky, který je vytvořil jako produkt svého ohromného koníčka a to studia historie regionu, kde se narodil a žil.

Kniha Dějiny Rakovnicka byla a je mezi poučenou a odbornou veřejností nesmírně populární, avšak uplynulo mnoho času od jejího vydání a byla prakticky nesehnatelná. Kdo jí měl, půjčoval omezeně a nikdy by jí neprodal. Dějiny Rakovnicka se tak nechali v poslední době sehnat za cenu značnou (1- 2  tis.Kč) a v stavu přiměřenému svému věku.

Již před cca 15 lety jsme si v uzším kruhu lidí, co spolu mluví nejen na téma Kočka a Dějiny Rakovnicka říkali, že s tím něco musíme udělat. Pořád jsme čekali, že se toho činu (znovuvydání knihy) ujme někdo jiný, povolanější. Nikdo takový však nebyl a pak nám nezbylo nic jiného, než  svoji myšlenku (spíš však jen sen) proměnit v čin.

Předkládáme Vám  obnovené vydání knihy: Václav Kočka - Dějiny Rakovnicka. Předem se omlouváme za případné chyby a přejeme čtenářům knihy příjemné počtení.


Historie projektu

Všechno vzniklo na popud pana Františka Biedermanna ( amatérský historik a genealog, Riegrova 1164, 269 01 Rakovník). Ten neúnavně připomínal již od roku 1994, že by bylo potřebné, kdyby někdo knihu opět vydal, ne pro ekonomický efekt, ale pro její značnou odbornou a regionálně-historickou hodnotu. Musíme mu touto cestou poděkovat a chceme říci, že bez něj by se tato myšlenka nikdy neuskutečnila.

Dále se na vydání knihy nemalou měrou zasloužila i činnost společnosti Agroscience spol. sr.o. (Chráštany 175, 270 01 Kněževes, IČ:47540249), která se zabývá oblastí zpracování dokumentů za účelem jejich archivace i skartace včetně jejich efektivního využívání v novodobých informačních systémech. Společnost Agroscience spol. sr.o. je vydavatelem této knihy.

Za odbornou pomoc a nepřímý návod k vydání díla Václava Kočky děkujeme paní Mgr.Renatě Mayerové, ředitelce Státního okresního archivu Rakovník (Plzeňská 2493, 269 01 Rakovník).

Musíme poděkovat hlavně pánům Mgr.Františkovi Povolnému a Mgr.Jindřichovi Lipeckému z Muzejního spolku královského města Rakovníka (Vysoká 95, 269 01 Rakovník, IČ: 63804191). Muzejní spolek je stále majitelem autorských práv a s jeho souhlasem mohla být tato kniha vydána.

Dobrý skutek by se nepodařil bez finanční a hmotné podpory. Tuto podporu vydavateli  poskytla:
Zemědělská společnost Chráštany s.r.o. (Chráštany 172, 270 01 Kněževes, IČ:25063782) a
Komunita, družstvo
, (Chráštany 175, 270 01 Kněževes, IČ: 26779265)