Chystáme do budoucnosti

25.11.2009 10:31


Plánujeme vydat do doby 1 roku další části díla Václava Kočky a to zejména ty, které navazují na Dějiny Rakovnicka (měli tvořit dle  kusých zpráv autora ucelenou edici). Jedná se zejména o Dějiny politického okresu kralovického, Díl 1. Soudní okres kralovický ( původní vydání1930), Dějiny politického okresu kralovického, Díl 2. Soudní okres manětínský (původní vydání1932). V delší časové řadě by měla být vydána díla vztahující se k historii Rakovníka jakožto královského města, neboť Václav Kočka historii města nepopisuje příliš s odkazy na práci jiných autorů.

 

—————

Zpět