Komu je kniha určena

14.12.2009 08:37

Všem, kdo se zajímají (anebo by se chtěli zajímat) o  regionální historii. Kniha by tak neměla chybět v žádné obecní knihovně na (již bývalém) okresu Rakovník a školní knihovně. Čtenářem knihy bude osoba, kterou zajímá historie místa, kde se narodila, žije a nebo žili její předci. Je zajímavé, že velký okruh čtenářů má kniha mezi novodobými hledači pokladů (tkzv.detektoráři), kteří zde vyčtou místa zaniklých vsí, hradů, tvrzí, hradišť a místa dávných bitev. V knize jsou uvedeny soupisy původních obyvatel obcí z let 1600-1700 z celého Rakovnicka (jméno, příjmení, číslo domu v obci, povolání). Mnoho lidí dnes žijích zde úspěsně nachází své jmenovce či pokrevní předky

—————

Zpět